วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:ด.ญ.พิทยาภรณ์ โพธิ์พึ่ง
ชื่อเล่น:เติ้ล
วันเกิด:25 มิถุนายน 2539
อายุ: 11 ปี
ระดับชั้น: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.7
โรงรียน:โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
ที่อยู่:102/1 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร:มือถือ:08-9704-1489
e-mail:koenkung@hotmail.com
blog:http://tle2539.blogspot.com/

ผลการเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

รางวัล/ประกาศนียบัตร

แข่งขันแต่งกลอนสี่ ที่ 2
แข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ 3
แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ 3
แข่งขันระบายสีชอล์ก ที่ 3
ด้รับเข้าการอบรมอนามัยที่โรงเรียนเซนนิโกลาสและโรงแรมอมรินทร์นคร
แข่งขันทำบอร์ดเคลื่อนที่ ที่ 3
แข่งขันแต่งกลอนหก ที่ 2
ด้รับการอบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อนที่โรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลก